pirmdiena, 2016. gada 15. augusts

Kāpēc LOB neiestājas pret putnu medībām?Nu jau pagājis stipri ilgs laiks, kopš ar šādu jautājumu Tviterī pie LOB vērsās Slīteres nacionālā parka vecākais eksperts, daudziem zināms dabas popularizētājs un laiku pa laikam arī LOB biedrs Vilnis Skuja. Droši vien daļa mednieku, izlasot, ka LOB atbalsta putnu medības, drūmi smiesies, jo nereti tiekam attēloti kā lielākie mednieku ienaidnieki. Jā, tas, ka LOB atbalsta putnu medības, tiešām ir skaļi teikts, tomēr nevar nepiekrist, ka pret putnu medībām kā tādām nekad neesam iebilduši. Zinot, ka reiz būs par to jāuzraksta, Viļņa jautājumu noglabāju. Domāju, ka tagad, kad ūdeņus sakustinājusi gan Latvijas Mednieku asociācijas cīņa par mērkaziņu medībām, gan tā paša Viļņa izteikumi "Latvijas Radio" raidījumā "Zaļais vilnis" (klausāms šeit), ir īstais brīdis pie tā atgriezties.

No vienas puses pastāv viedoklis, ka mednieki ir neaptēsti dzērāji, kurus vada dziņa nogalināt. Tā nav patiesība. No otras puses ir paziņojumi, ka mednieki ir tā sabiedrības grupa, kas visvairāk dara dabas aizsardzības labā un tieši mednieku interese ir tā, kas nodrošina medījamo sugu pastāvēšanu. Un arī tā nav patiesība.

Par pirmo apgalvojumu mazliet vēlāk, bet sākšu ar otro - par mednieku rūpēm par putnu aizsardzību. Gan pasaulē kopumā, gan tieši Latvijā netrūkst piemēru mednieku ieguldījumam dabas aizsardzībā. Par to nav šaubu. Tomēr apgalvojums, ka mednieku interese ir galvenais dabas aizsardzības balsts, ir, maigi izsakoties, pārspīlēts. To apliecina arī Eiropas Vides aģentūras pērn pavasarī publicētais ziņojums par dabas aizsardzības stāvokli Eiropas Savienībā (šeit), no kura esmu paņēmis zemāk redzamo attēlu.

ES ligzdojošo putnu populāciju ilglaicīgās pārmaiņas: Putnu direktīvas 1. pielikumā (Annex I) un 2. pielikumā (Annex II) iekļautās sugas, pielikumos neiekļautās sugas (Non-Annex I/II) un visas sugas kopā (All taxa). Stabiņu krāsa atspoguļo populāciju tendences: zaļš - pieaug, pelēks - neskaidra/nav zināma, gaiši zils - stabila, tumši zils - svārstās, oranžs - samazinās. Stabiņu augstums parāda, cik procentiem sugu attiecīgajā grupā novērota konkrētā populācijas tendence.
Attēla labākai izpratnei jāpaskaidro, ka Putnu direktīvas 1. pielikumā iekļautas ES īpaši aizsargājamas putnu sugas (šo sugu aizsardzībai, piemēram, veidojamas Natura 2000 teritorijas), bet 2. pielikumā - putnu sugas, kuras ES dalībvalstis var atļaut medīt.

Kā redzams, īpaši aizsargājamo sugu grupā ir vislielākais sugu ar augošām populācijām īpatsvars, bet vislielākais sarūkošo populāciju īpatsvars ir medījamo sugu grupā. Noteikti nevar apgalvot, ka medības ir par pamatu bēdīgajām tendencēm, kas vērojamas medījamo sugu vidū, tomēr atspoguļotās putnu populāciju pārmaiņas ir skaidrs apliecinājums tam, ka mednieku interese par putniem nevar nodrošināt populāciju saglabāšanos tā, kā to var no direktīvas izrietoši dabas aizsardzības likumi un pasākumi.

Droši vien atziņa, ka mednieku interese putnus neglābj, vēl jo vairāk liek uzdot jautājumu - kāpēc tad LOB necīnās pret putnu medībām? 

Īsā atbilde ir pavisam vienkārša: tāpēc, ka esam apsolījuši to nedarīt. Pirms 12 gadiem LOB pārstāvētā dabas aizsardzības organizāciju apvienība BirdLife International noslēdza līgumu ar Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federāciju (FACE), kas būtībā ir ES līmeņa miera līgums starp mednieku un dabas aizsardzības organizācijām. Abas puses vienojušās par kopīgu atbalstu Putnu direktīvai, un tā, kā zināms, ietver gan putnu aizsardzības nosacījumus, gan atļauju putnus medīt. Līgumu var izlasīt šeit (neņemiet ļaunā, ka angliski, oficiālais tulkojums ir drausmīgs).

Vēl viena tikpat vienkārša atbilde: LOB biedru vidū vienmēr ir bijuši mednieki, turklāt ne tikai "ierindas biedri", bet arī lēmējvaras pārstāvji. Ievērojamākais no LOB biedriem medniekiem, protams, ir mūsu ilggadējais prezidents Jānis Vīksne, bet viņš nebūt nav vienīgais mednieks, kas bijis arī augstu stāvošs LOB biedrs. Starp citu jāatzīmē, ka Latvija šajā ziņā nav unikāla - arī citās valstīs mednieki ir augstos amatos dabas aizsardzības organizācijās.

Tomēr LOB biedri ir ļoti dažādi un mūsu rindās netrūkst arī putnu mednieku pretinieku (un arī daži no viņiem ir un ir bijuši LOB padomes locekļi). Tieši tāpēc 2009. gadā mēs ilgi un reizēm kaislīgi diskutējām savā starpā, lai saprastu, ko īsti LOB domā par medībām. Tā tapa šeit atrodamais dokuments - LOB nostāja medību jautājumā. Tolaik atzīmējām, ka nostāja pārskatāma pēc gada, bet līdz šim neesam jutuši nepieciešamību to darīt.

Bet nav arī gluži tā, ka LOB neiestāšanās pret putnu medībām skaidrojama vien ar savulaik Eiropā parakstītu dokumentu un nespēju tikt galā ar citādi domājošiem pašu rindās. Tagad aizspiedied ausis, jo es teikšu kaut ko tādu, kas daudziem nepatiks: LOB ir dabas aizsardzības, nevis dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācija. Mūsu mērķis ir populāciju, nevis indivīda aizsardzība. Tā dabā ir iekārtots, ka dzīvnieki cits citu nogalina, un kaut kur tur pa vidu jau izsenis iekārtojies arī cilvēks. Mūsdienās Latvijā medības vairākumā gadījumu nav būtisks drauds savvaļas putnu populācijām, galvenokārt tāpēc, ka tās ir stingri reglamentētas Putnu direktīvas noteiktajā rāmī. Medības ir ierobežotas gan sugu, gan laika ziņā, gan ar citiem nosacījumiem, un, lai gan tās var šķist nežēlīgs pasākums, tās ne tuvu nestāv, piemēram, vispārējai putnu mazuļu iznīcināšanai ligzdošanas laikā mežizstrādes dēļ (atgādinu, ka šeit joprojām var parakstīties par šādas prakses izbeigšanu).

Gribu arī atgriezties pie diagrammas par ES putnu populāciju pārmaiņām. Jā, vienkārši skatoties, medības tiešām nav putnu glābiņš, tomēr tas nenozīmē, ka mednieki nevar dot būtisku ieguldījumu dabas aizsardzībā. Tikai, lai to izdarītu, jātiek vaļā no maldīgās "mēs esam vienīgie, kas kaut ko dara" pārliecības un jāmācās sadarboties. LOB ir viena no šādām sadarbības platformām starp medniekiem un nemedniekiem, un, kā jau minēju, neesam unikāli, tāpēc varu droši apgalvot, ka mednieku ieguldījums slēpjas arī tajā zaļajā stabiņā, kas atspoguļo īpaši aizsargājamo (un nemedījamo) putnu populāciju pieaugumu ES.

Pirms kāda laika, diskutējot par tām pašām mērkaziņas medībām, uz manu aizrādījumu, ka Latvijā nav piemēra, kad mednieku interese būtu spējusi pavērst pretējā virzienā apdraudētas sugas lejupejošo populācijas tendenci, Latvijas Mednieku savienības vadītājs Jānis Baumanis norādīja, ka bez mednieku intereses Latvijā vairs nebūtu medņu. Toreiz atcirtu, ka tā ir tikai spekulācija, tomēr...

Jā, mednis joprojām ir apdraudēts, jā, maz ticams, ka tad, ja mednis nebūtu medījams putns, tas no Latvijas jau būtu izzudis, tomēr būtu nevietā noniecināt mednieku ieguldījumu šīs sugas aizsardzībā. Un es nerunāju par plēsīgo zvēru izmedīšanu medņu riestu apkārtnē, bet gan par daudz būtiskāko medņu dzīvotnes aizsardzību. Lai gan detalizētas informācijas man nav, es nešaubos, ka mednieki devuši būtisku ieguldījumu medņu mikroliegumu veidošanā, vai nu paši ierosinot mikrolieguma izveidošanu vai ziņojot kādam (piemēram, LOB), kas to izdara. Skaidrs, ka bez dzīvotnes aizsardzības gan medņu Latvijā vairs nebūtu.

Man kā LOB vadītājam bieži jārunā visas organizācijas vārdā, tāpēc jānoliek malā personīgais viedoklis. Es tiešām ļoti cienu veģetāriešus (vismaz kamēr veģetārisms nekļūst sektantisks) un, ja gribasspēks atļautu, pats par tādu kļūtu. Tāpat es ļoti cienu Vilni Skuju un vienmēr uzmanīgi ieklausos viņa teiktajā. Tomēr LOB nostāja putnu medību jautājumā man nesagādā nekādu diskomfortu un es zem tās parakstītos arī tad, ja amats neliktu to darīt. Ļaujiet paskaidrot...

Pirmkārt, man jau sen ir izstrādājusies nepatika pret cilvēku vienkāršotu klasifikāciju: latvietis - labs, krievs - slikts; kristietis - labs, musulmanis - slikts; uzņēmējs - labs, ierēdnis - slikts utt. Neviens nekļūst par nicināmu cilvēku tāpēc, ka ir mednieks, un neviens nekļūst labs tikai tāpēc, ka met plinti krūmos. Man "rokas stiepiena attālumā" ir divi mednieki - sievastēva brālis un kaimiņš (par kuru šeit jau esmu rakstījis), kas savās zināšanās un rūpēs par dabu noteikti izceļas virs vidējā latvieša.

Turklāt jāpatur prātā, ka mednieki nav vienīgie, kas nogalina putnus, un arī šajā ziņā man nav nekāda pamata justies morāli pārākam par medniekiem. Uzmetu aci statistikai, kas man pa rokai, un pārliecinājos, ka Latvijā vidēji viens mednieks nomedī 1-2 putnus gadā. Es, būdams autovadītājs, visbiežāk gada laikā nogalinu vairāk. Protams, sajūta, notriecot putnu, ir ļoti nepatīkama un es to neizbaudu nekādā mērā, tomēr beigtajam putnam vienalga, vai to mērķtiecīgi nogalina mednieks vai nejauši - autovadītājs, kurš pēc tam mocīsies sirdsapziņas pārmetumos.

Ceru, ka tagad Vilnim un pārējiem būs skaidrs, kāpēc LOB (un arī es personīgi) neiestājas pret putnu medībām kā tādām. Tomēr savu mērķi nodrošināt Latvijas savvaļas putnu populāciju saglabāšanu arī nekad neaizmirsīsim, tāpēc vienmēr cīnīsimies pret medību praksi, kas apdraud šī mērķa sasniegšanu. Protams, būs tādi, kas mūs pasludinās par mednieku ienaidniekiem. Protams, būs tādi, kas mums pārmetīs pārlieku iecietību pret medniekiem. Bet es esmu iemācījies ar to sadzīvot.

21 komentārs:

 1. Prieks lasīt ko pārdomātu un konstruktīvu, bez būšanas kādā "ierakumu pusē".

  AtbildētDzēst
 2. Paldies autoram par nostājas skaidrojumu - skaidri, saprotami, argumentēti un loģiski. Īpašs paldies par ar saitēm pievienotajiem dokumentiem.

  AtbildētDzēst
 3. Loģiska un saprotama argumentācija. Saņēmu atbildes uz 15 gadus veciem jautājumiem.

  AtbildētDzēst
 4. Mana nostāja arī var teikt ir šāda ... ne nu tas mednieks ir lielākais ļaunums putniem, lai taču medī. Bet no otras puses: cik esmu runājis ar sev pazīstamiem medniekiem (un nesen kādā pasākumā, kur piedalījās arī mednieki,par to pārliecinājies) - neviens no viņiem neprot atšķirt putnus! Pat tuvumā apskatot, kur nu vēl pēc silueta vai lidojuma! Nu labi - 1 no 10 varbūt arī kaut ko zin, bet šauj taču visi.
  ... Tad nu tā ir, ka medībās pa priekšu bliež un tad skatās kam īsti ir trāpījis ... mercim, kriķim, zilknābim (par ko noteikti tik padomā - mutants), vai lielgalvim :D

  AtbildētDzēst
 5. Patīkami lasīt šādu rakstu. Pats esmu mednieks un LOB biedrs. Putnu medībās eju, bet ar vienu labu ieteikumu, ko man pirms diviem gadiem pateica A.Avotiņš jun. Pēc ūdensputnu medību atklāšanas, jānogaida 2 nedēļas, lai mūsu ūdenstilpnēs izligzdojušās pīles paspēj aizlidot, saudzējot savu polulāciju un ja sanāk nomedīt kādu pīli, tad noteikti tā vairs nebūs Latvijā ligzdojusi. Sanāk, ka pīļu atklāšana man ir augusta beigās.

  AtbildētDzēst
 6. LOB definēto nostāju vajadzētu pārskatīt, kaut tāpēc, ka tā ir 7 gadus veca. Pietiekošs laiks, kura griezumā izvērtēt, ko, izejot no šīs nostājas, ir darījusi LOB un ko mednieki. Piemēram, izanalizēt, kāpēc nav sasniegts uzstādītais mērķis par svina munīcijas lietošanas izbeigšanu līdz 2012. gadam, noteikt šim mēŗkim jaunu termiņu un nolemt, kādi ir veicami pasākumi, lai šo mērķi sasniegtu.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Jāpatur prātā, ka nostājas dokuments nav gluži rīcības plāns, bet tikai viedoklis. Katrā ziņā medniekiem LOB ar savu nostāju neko noteikt nevar. Tomēr, ja ir tāda interese, nav lielu problēmu sagatavot pārskatu par to, kas noticis kopš nostājas apstiprināšanas (tikai mazliet laika tas prasa gan). Lai gan šajos gados prioritāri esam koncentrējušies uz mežiem, ir gana daudz darīts arī medību jomā. Svina jautājums ir mazliet īpašs - par šo tēmu arī globālie valdību noteiktie mērķi ir nosprausti, nesasniegti, pārskatīti utt. Eiropā tas pats.

   Dzēst
  2. Tāds (rīcības plāns) droši vien tad nav arī pats līgums, kurā skaidri un gaiši norādīts, ka svina munīcijas lietošana jāizbeidz līdz 2009. gadam un vēl šādi tādi sen pagājuši termiņi. Tad jājautā, ko vispār šis līgums paģēr ievērot FACE pārstāvētajai pusei, ja jau vesela līguma punkta nepildīšanu var pamatot ar "mums jau gribētos, bet dikti dārgi", ja nevienam nav zināms, cik un kādus putnus nomedī, un cik no pīlēm tomēr ir dūkuri.

   Dzēst
  3. Pie Tevis minētajiem punktiem tiek strādāts, bet lietas nevirzās uz priekšu tik ātri kā gribētos. Būtiskākais, ko šis līgums paģēr, ir atbalsts Putnu direktīvai kā tādai, un šo apņemšanos FACE godprātīgi pilda.

   Dzēst
  4. Tas ko es gribēju pateikt, jebšu aicināt - tādēļ ka ir līgums, ir jāievēro kādas darbības veikt vai neveikt, bet nav jābūt piespiesti tolerantiem vai pārlieku politkorektiem savu domu izteikšanā. Proti, mēs uzskatām tā un šitā, bet noslēgtais līgums mūs attur no vēršanās pret to. Šobrīd šķiet, ka LOB meklē iespējami vairāk attaisnojošu iemeslu, uz kuriem pamatojoties pateikt, ka putnu medības ir labas un vajadzīgas. Arī šodienas raidījumā minētais "mednieks ir dabā un redz, kas tur notiek, var veikt uzskaites un ziņot" zināmā mērā ir vēršanās pret LOB biedriem, kuriem, kā zināms, nav tiesību (nedz arī vēlēšanās) aprīt daļu no uzskaites parauglaukuma satura, un kuri bieži vien šīs uzskaites veic arī bez cita veida atlīdzības, bet neskatoties uz to ARĪ atrodas dabā un ziņo. Arī tas, ka putnus apēd kaķi, notriec mašīnas, ietriecas logos, nositas elektrības vados, manuprāt NAV iemesls atbalstīt it kā mazāko ļaunumu - medības.

   Ir vairāki piemēri (kaut vai tā paša mērkaziņu "deķīša vilkšana"), kur redzams, ka mednieku organizāciju patiesā interese ir pēc iespējas palielināt medījamo sugu skaitu un nomedījamo īpatņu apjomu. Slavenā pārnadžu pārbarošana un plēsēju regulēšana, kas veicinājusi pārnadžu populācijas pieeaugumu, tagad tiek izmantota, kā pamats draudu izteikšanai sabiedrībai, ka "mednieks sniegs dārgu pakalpojumu", lai tagad no šiem lopiem atkautos. Nesens piemērs bija arī cukumāšu izmedīšana pret dāsnām atlīdzībām, lai gan savairošanās cēlonis lielā mērā bija tieši barošana.

   Dzēst
  5. Labi, Pēteri, tagad lēnām un lieliem burtiem, bet sarunājam tā, ka izlasi visu līdz galam (arī blogā rakstīto) un tad komentē:

   LOB nav teikusi, ka "medības ir labas un vajadzīgas". Tas, ko esam teikuši, ir ka likumam atbilstošas medības neapdraud putnu populācijas (kuru saglabāšana ir LOB mērķis). Kā jau LOB nostājā vari lasīt, "ilgtspējīgas medības ir pieņemama nodarbe". Skaidrībai pasvītroju, ka starp "pieņemams" un "labs un vajadzīgs" ir atšķirība.

   Mani pārsteidz tas, ka Tu raidījumā minēto, ka mednieki var piedalīties uzskaitēs uztvēri kā vēršanos pret LOB biedriem. Jā, varbūt steigas dēļ neiznāca noformulēt pietiekami skaidri, bet tas, ko ar Tevis citēto frāzi gribēju teikt, ir jau šeit blogā minētais - daļa mednieku ir LOB biedri. Neesmu pārbaudījis, kuri no uzskaišu veicējiem ir mednieki, bet, ja tādi ir, nedomāju, ka, veicot dziedātājputnu vai mazo ērgļu uzskaites, būtu vēlēšanās "aprīt daļu no uzskaites parauglaukuma satura". Ceru, ka tad, ja es pateiktu, ka LOB projektos piedalās vegāni (sievietes, krievi vai jebkura cilvēku grupa pēc Tavas izvēles), to neviens netulkotu kā vēršanos pret tiem LOB biedriem, kas tādi nav.

   Ja runājam par putnu mirstību, tad medības nav mazākais ļaunums (vienkārši pie šī punkta apstājos), bet arī ne tuvu ne lielākais. Un vēlreiz gribu uzsvērt atšķirību starp "pieņemt" un "atbalstīt".

   Visbeidzot noteikti nevajag likt vienādības zīmi starp medniekiem un mednieku organizācijām, tāpat kā LOB nepārstāv visus ornitologus un visi ornitologi nepārstāv LOB. Jā, arī mednieku organizācijas mēdz sevi saukt par "medniekiem", bet nereti gadās sastapties ar medniekiem, kas pret organizāciju nostāju (piemēram, mežacūku medībām rezervātos) iestājas tikpat asi kā dabas aizsardzības organizācijas. Un arī mednieku organizācijas ir dažādas. Piemēram, par mērkaziņu medībām cīnījās tikai viena no tām.

   Dzēst
  6. Acīm redzot nepieciešams arī "paskaidrot sevi".
   Pirms komentēšanas esmu izlasījis visu, tsk. līgumu, komentārus, diskusijas tviterī, dzirdējis vairākus radioraidījumus un tā tālāk. Man pašam šķiet, ka es sekoju līdzi šai tēmai. Esmu arī diskutējis par to gan ar citiem LOB biedriem, gan nebiedriem, gan pazīstamiem medniekiem, jo neesmu gluži žurnālists, lai ietu diskutēt ar nepazīstamiem medniekiem, tādā veidā it kā padarot savu viedokli objektīvāku. A. Toomas nostāja man šķiet pārāk radikāla, bet tikai tāpēc, ka ar tādu nostāju ir grūti kaut ko panākt. LOB rakstītā nostāja man šķiet loģiski pamatota, tomēr diskusijās par un ap to es gan kā LOB biedrs, gan vienkārši nemednieks dabā gājējs, saredzu pārlieku lielu toleranci. Kā jau Tu bloga raksta pašās beigās esi paredzējis - esmu viens no tiem. Vai tāpēc esmu pelnījis "ar lieliem burtiem" - nezinu, varbūt.

   Tagad atbilde uz komentāru.
   Nesaku, ka LOB ir tā teikusi. Saku, ka šobrīd šķiet, ka tiek uzskaitīts jebkurš iedomājamais iemesls, lai tā beigās pateiktu, vai nepasakot padarītu par pašsaprotamu. Raidījumā, iespējams palaidu garām frāzi par mednieku iesaistīšanos LOB projektos, vai arī tā neizskanēja (tiešām negribu tagad klausīties arhīvā, lai par katru cenu pierādītu Tev, ka esi kaut ko ne tā pateicis, vai sev, ka kaut ko ne tā dzirdējis, jo mums te ir iespēja diskutēt par to, kas ar to patiesībā bija domāts), teiktais man bija saprotams tā, ka mednieki dod vērtīgu datu pienesumu, kas nebūtu iespējams nepiekopjot viņu nodarbi (novērojumi medību laikā). Protams, ka es neuzskatu, ka visiem LOB biedriem jābūt vegāniem, pats tāds neesmu un tuvākajā laikā netaisos būt, bet neuzskatu arī, ka vegānisms vai nevegānisms ir jebkādā veidā attiecināms uz savvaļas/migrējošo putnu medībām, un to salīdzināšana ar fermā audzētiem lopiem, manuprāt, ir nevietā.

   Neuzskatu arī, ka LOB biedru ārpusLOB nodrabošanās ir vispār jebkādā veidā attiecināmas uz biedrību un tās nostāju. Pavisam iespējams, ņemot vērā lielo biedru skaitu, starp mums ir kāds krimināli sodīts, kāds sētas kaķu piebarotājs, kāds, kurš gūst ienākumus no koksnes pavasarī. Manuprāt tas nenozīmē, ka tamdēļ šīs nodarbes būtu "jāpiecieš", tikai tāpēc ka to piekopēji ir arī LOB biedri, kas, paralēli tām, izliek būrīšus.

   Es pilnībā piekrītu nostājai par to, ka LOB rūpes ir par populāciju, nevis indivīdu. Es neesmu dzīvnieku tiesību aizstāvis vai indivīdu glābējs. Bet tai pat laikā Tu pa radio saki, ka daudzu populāciju stāvoklis nav īsti zināms (neskaitot augstāk publicēto Eiropas mēroga grafiku). Nav jau tāda medījamo putnu monitoringa (vai vienkārši man par tādu nav nekas zināms, atskaitot pīļu uzskaites, kuras notiek Engurē un Kaņierī, kas būtībā ir biotopi, kuros ligzdotu Latvijas pašas pēdējās pīles, ja līdz tam nonāktu, tāpēc tajos konstatēt populācijas samazināšanos varētu būt līdz zināmai robežai neiespējami), uz kura datiem balstoties varētu pateikt, ka medības neietekmē populāciju, tikai zināšanas par to, ka lielākā daļa jauno putnu mirst tā pat. Mežirbju monitorings, cik saprotu, rada bažas par populācijas stāvokli. Arī par šo pirmā reakcija no mednieku organizāciju tviterkontiem bija satraukums par potenciālo aizliegumu tās medīt. Diemžēl, tas bija sen un līdz ar to bez atsaucēm.

   Dzēst
  7. Domāju, ka nav vērts turpināt it kā publisku diskusiju, ko visticamāk lasām tikai mēs abi. Gribu piebilst tikai vēl divas lietas. Pirmkārt, nebūtu pamatoti mest vienā maisā nodarbes, kas ir pretrunā LOB mērķiem vai pat pretlikumīgas ar nodarbēm, kas šo mērķi sasniegšanu neapdraud. Otrkārt, esmu ņēmis vērā aicinājumu, ar ko sāki šo diskusiju, un vienojies ar Agni kādā no nākamajiem PD numuriem uzrakstīt pārskatu par to, kas paveikts pēc LOB nostājas apstiprināšanas.

   Dzēst
  8. Šo komentāru ir noņēmis autors.

   Dzēst
  9. sveiki, Viestur un Pēteri!
   jūs neesat vienīgie, kas lasa šo diskusiju :)
   es pārstāvu to LOB biedru daļu, kas uzskata, ka medības ir amorālas kā tādas (ne tikai putnu) un attaisnojamas tikai ārkārtas gadījumos. tāpat arī uzskatu, ka LOB nostāja medību jautājumā ir liekulīga, un visi tie pamatotie argumenti nav pietiekoši, lai savienotu atbalstu medībām un cīņu par dabas aizsardzību. taču pieļauju, ka mans viedoklis nepārstāv LOB biedru vairākumu, lai gan to varbūt būtu vērtīgi nomērīt, lai saprastu, vai vidējais biedrs un organizācijas vadība ir uz viena viļņa. katrā ziņā, kā jau rakstījāt iepriekš, tas, ka vienā organizācijā ir cilvēki ar atšķirīgiem viedokļiem kādā jautājumā ir normāli. un jā, Viestur, esmu izlasījis gandrīz visu (nu varbūt ne tik daudz kā Pēteris).

   Dzēst
  10. Parasti atturos ielaisties diskusijās ar anonīmiem komentētājiem, bet, ticot, ka tiešām esat LOB biedrs, tomēr atbildu:

   Protams, ja Jums medības kā tādas šķiet amorālas, neviens no manis minētajiem argumentiem Jūs nepārliecinās par pretējo. Pirmkārt, tāpēc, ka es nerunāju par morāli. Otrkārt, tāpēc, ka morāle mums katram sava.

   Ja uzskatāt, ka medību pieļaušana ir amorāla un liekulīga LOB mērķu kontekstā, tad LOB ir jau saknē amorāla organizācija kopš tās dibināšanas brīža, jo, kā zināms, daļa biedrības dibinātāju bija un ir mednieki. Tad rodas (gandrīz) retorisks jautājums: kuram vajadzēja būt tam brīdim, kad mēs šo sakni nocērtam un pasludinām medības kā tādas par amorālām un koncentrējam savus spēkus uz to izskaušanu?

   Jāpatur prātā, ka arī neviena BirdLife partnerorganizācija vismaz Eiropā (par pārējo pasauli tik labi nezinu) necīnās pret medībām kā tādām, pat Maltā un Kiprā nē. Tātad savulaik, iesaistoties šajā organizācijā, LOB ir iekļāvusies tikpat amorālu un liekulīgu organizāciju saimē. Kurš ir tas brīdis, kad mums vajadzētu saprast, ka tādā kompānijā nevēlamies būt, un stāties ārā un tā vietā pievienoties, piemēram, "Eurogroup for Animals"?

   Dzēst
  11. Neturpinām. Domājams, ka atšķirīgais vedoklis ir gana pausts, lai tagad būtu zināms, ka tāds eksistē. Par topošo rakstu PD prieks. Svina jautājums arī ir svarīgs, un par to ir daudz jārunā.

   Pieminētā LOB biedru aptauja par tēmu arī būtu interesanta.

   Dzēst
 7. Bauda lasīt šādus rakstus. Neaizmirsīsim arī par izglītojošo aspektu.

  AtbildētDzēst
 8. piedod, kautkas ar Google kontu nenotika. LOB biedrs apmēram 15 gadus Mareks Kilups.
  --
  mans viedoklis medību jautājumā man neliedz būt kaislīgam biedrības atbalstītājam vairumā citu jautājumu.
  taču tiešām uzskatu, ka biedrībai būtu vērts pārliecināties, ka tās biedru uzskati joprojām ir tādi paši kā 7 gadus atpakaļ, dibināšanas brīdī vai 100 gadus pirms dibināšanas (kad vienīgie, kas interesējās par putniem, bija mednieki). ja nu pēkšņi izrādās, ka "saprātīgo mednieku atbalsts" nav tīkams 70% biedru?
  tas ko tu raksti, man atbildot, tā ir vairāk retorika. ne es ne Pēteris nerakstam, ka visai organizācijai būtu tagad jāmetas apkarot medības (īpaši "kā tādas") un jāatstāj līdzšinējie mērķi, stratēģija malā. pat es, "ekokomunists" pēc pārliecības, neuzskatu, ka biedrības mērķi būtu jākoncentrē uz medību apkarošanu, vismaz kamēr ir nozīmīgākas problēmas, ar ko cīnīties. man gan patiktu, ja biedrība teiktu - "mums medības nepatīk, taču šobrīd mums ir citas prioritātes dabas aizsardzībā un mēs varam to īstenošanā sadarboties ar medniekiem, jo dažas no šīm prioritātēm ir būtiskas arī šai kopienai, mūsu mērķi sakrīt, varam cīnīties kopā, bet nesolam mūžīgu mīlestību, nezinam vai tā būs pēc vēl septiņiem gadiem". bet tas ir tikai mans viedoklis, tu pārstāvi organizāciju, es tikai sevi, man ir daudz vieglāk mētāties ar vārdiem.
  ja nu tomēr aizejam līdz tādām galējībām un mēģinam atbildēt uz tavu jautājumu "kuram vajadzētu būt tam brīdim" - tam brīdim, kad biedru vairākums tā uzskatīs.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Diskusijas noslēgumam un kopsavilkumam:

   Redziet, Jūs abi faktiski piekrītat LOB politikai. Pēteris raksta, ka "LOB nostāja šķiet loģiski pamatota", un arī Mareks piekrīt, ka LOB varētu sadarboties ar medniekiem, nevis koncentrēties uz medību apkarošanu. Tajā pašā laikā Jums nepatīk LOB pārliekā tolerance pret medniekiem.

   Līdzībās runājot, tas ir tā: Pieņemsim, ka man nepatīk ASV. Pieņemsim, ka Latvijas iedzīvotāju vairākumam nepatīk. Tomēr mēs atbalstām Latvijas sadarbību ar ASV, jo Krievija mums nepatīk vēl vairāk. Mēs saprotam Latvijas politiku, bet mēs tikai gribētu, lai Kučinskis kādreiz pasaka Obamam: "Tu un visi pārējie amerikāņi, jūs esat kretīni!" Starp citu, šķiet, Filipīnu prezidents nesen kaut ko tādu mēģināja. Kurš no tā kaut ko iegūst? Kāda sadarbība var sākties ar "principā jūs esat maitas, bet šobrīd jūs mums varat palīdzēt"?

   Es pieļauju, ka LOB biedru vidū gan mednieku, gan medību pretinieku īpatsvars ir lielāks nekā Latvijā kopumā. Kamēr vien mēs strādājam kopīgam mērķim, es varu samierināties ar domu, ka LOB biedri cits citam nepatīk.

   Dzēst
 9. jā, īsumā: "nepatīk LOB pārliekā tolerance pret medniekiem"

  AtbildētDzēst