pirmdiena, 2011. gada 11. jūlijs

Cirvis - viņš dzīvo Latvijas mežos

Šķiet neviens vairs nenoliegs, ka Latvijas sabiedrībai meži rūp. Ja sen gan vairs caur sidarba birzi neejam, ne zariņa nenolauzuši. Tagad mums mežs rūp kā eksporta nodrošinātājs, darba vietu radītājs, nodokļu (un peļņas arī drusciņ) avots... un vēl ir tā sabiedrības daļa, kas mežā grib dzirdēt putnu balsis, lasīt ogas, elpot svaigu gaisu, sportot vai medīt galu galā.

Šobrīd gan bieži vien valsts attīstības (un peļņas arī drusciņ) vārdā bieži vien tiek aizmirsts par to, ka mežā neaug tikai koksne vien. Mežu apsaimniekošanas vēriens citādi domājošos brīžiem noved tādā izmisumā, ka sakrājies rūgtums laužas ārā visos iespējamos (ne vienmēr gluži konstruktīvos) veidos, bet tam pretī ir dzelžaina statistika, ka mežu kļūst arvien vairāk, cērtam tā, ka vēl pāri paliek utt. Kāds reiz teicis, ka ir meli, lieli meli un statistika... Problēma ir tā, ka statistika rada neapgāžamas patiesības ilūziju, un, ai, cik viegli tā pakļaujas interpretācijai! Mēs sakām - izcirstās koksnes krāja pārsniedz pieaugumu, un tā var būt pilnīga patiesība, bet neliecina pilnīgi NEKO par to, kas notiek mežā (Vai tas, ko cērtam, ir tas pats, kas pieaug? Vai arī citu meža vērtību, ne tikai koksnes, pieaugums pārsniedz mežizstrādes negatīvo ietekmi? Vai netiek nocirsti meži, kuru "nekoksnes" un "nenaudas" vērtība ir lielāka nekā nocērtot iegūtā peļņa?)

Bet kamēr mēs Saeimā, Ministru kabinetā, presē, internetā vai uz ielām strīdamies par to, kā mežos saimniekot, mežos rosās īstais saimnieks - Cirvis. Kamēr mēs veicinām ilgtspējīgu un sabalansētu mežu apsaimniekošanu, Cirvis nocirvjo trīspirkstu dzeņa ligzdošanas vietu... Kamēr mēs stāstām, kā mežs baro pensionārus, Cirvis atstāj kapsētu izcirtumu ielokā... Kamēr mēs lielāmies, cik zaļi uz Eiropas fona esam, Cirvis nocērt Eiropā aizsargājamus mežus...

Lai godinātu meža īsteno saimnieku esam nopūtuši putekļus nu jau vairāk nekā desmit gadus vecajai balvai "Cirvis 200X", palūkojušies, ko piedāvā mūsdienu iespējas, un sākuši veidot Cirvja fotoalbumu. Ikkatrs, kas mežā redzējis Cirvja pēdas, ir aicināts piedalīties. Neļausim Cirvja devumam nogrimt aizmirstībā un politiķu strīdos!

Uzzini vairāk: http://www.draugiem.lv/cirvis/