ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs

Aptauja par izcirtumiem

Skatos, kā manu māju apkārtnē šopavasar rodas arvien jaunas kailcirtes, un saprotu, ka laikam man vienkārši nav paveicies - esmu trāpījies vietā, kur tagad pēc jaunās pieejas cirsmas sakoncentrētas. Sagribējās apjautāties, kā veicas citiem, jo, redz, lielākajai daļai tautas, kas dzīvo valsts mežos vai to tuvumā, šogad vajadzētu dzīvot pilnīgā mierā. Kāpēc tā? Skaidroju:

Teorētiski AS "Latvijas valsts meži" uzsāktā cirsmu koncentrācija izpaužas tā, ka visa valsts tiek sadalīta dažos lielos gabalos (sauksim tos par plānošanas reģioniem), no kuriem katrs tiek sadalīts septiņos mazākos gabalos (sauksim tos par plānošanas vienībām). Lūk, vienā no šīm plānošanas vienībām vienā gadā tiek nocirsts viss, ko nu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai var nocirst, bet pārējās sešas plānošanas vienības tiek atstātas mierā (līdz turpmākajiem gadiem).

Tad nu iznāk tā, ka no katriem septiņiem Latvijas valsts mežos vai to tuvumā dzīvojošiem ļaužiem, jaunas kailcirtes savu māju apkārnē šogad vajadzētu redzēt tikai vienam (ak, es nelaimīgais viens!). Nepretendējot uz statistiski pilnīgi korektiem rezultātiem, vienkārši, lai nedaudz apmierinātu savu ziņkārību uzzināt, cik mana teorija ir pareiza, esmu radījis šo aptauju (lai atbildētu, jāieiet "Draugos"): http://www.draugiem.lv/lob/polls/

Ar nepacietību gaidīšu Jūsu atbildes!