ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

"Valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā..."

Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."

(Pirmā Mozus Grāmata)

Un cilvēks redzēja mazvērtīgas zivis savos ezeros peldam un augstvērtīgās zivis bija svarā mazas un ziemā slāpa.
Un ņēma cilvēks tīklu, un mazvērtīgās zivis no ezeriem ārā vilka, un ezeri tapa tīri un augstvērtīgajām zivīm bija laba dzīve.

Un redzēja cilvēks savos mežos koksni pūstam un greizus un slimus kokus augam. Un nešķīstas nekam nederīgas apses tajos mežos auga.
Un ņēma cilvēks cirvi un greizos un nešķīstos kokus izcirta un vietā stādīja kvalitatīvus, un pūstošos kokus prom vāca, lai meži būtu tīri un kārtīgi.

Un skatīja cilvēks ļaunus plēsoņas mežos glūnam un labos un ēdamos zvērus apdraudam, un cilvēka mašīnai zem riteņiem metamies.
Un lika cilvēks lamatas un šāva ar bisi, lai ļaunos dzīvniekus no mežiem iznīdētu un labie zvēri varētu augļoties un vairoties.

Un nāca mošķu bari cilvēka skaisto mežu un iekoptos laukos apdraudēt, un asinis cilvēkam un labajiem zvēriem izsūkt.
Un cilvēks indes balonu rokā ņēma un mošķu barus nonāvēja, un meži auga stalti un zvēri trekni.

Un cilvēks uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.