pirmdiena, 2015. gada 21. decembris

Aicinām ziedot Latvijas brīnumputna aizsardzībai!

Zaļās vārnas mazulis Ādažu poligonā. Foto: Edmunds Račinskis
Pirms kāda laika lasīju par pētījumu, kurā noskaidrots, ka sabiedrībai vairāk aizsardzības vērti šķiet dzīvnieki ar pozitīviem nosaukumiem. Piemēram, nepieciešamību aizsargāt patriotpiekūnu atbalstīja 68% aptaujāto, bet aitēdājērgli - tikai 46% (lai gan abi ir neeksistējošu putnu nosaukumi; pētījums šeit). Tas lika aizdomāties, ka varbūt zaļo vārnu (kas turklāt nav ne zaļa, ne vārna) vajadzētu latviski pārsaukt kādā vārdā, kas labāks no sabiedrisko attiecību viedokļa. Kā būtu - Latvijas brīnumputns?

Varētu jau cerēt, ka Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs "reklāmisks" nosaukums, lai atbalstītu apdraudētas sugas aizsardzību, bet nevaru aizmirst, kā savulaik kāds deputāts, protestējot pret zaļo vārnu aizsardzību Garkalnes mežos, pauda, ka "vārnas ķērc un ēd sieru" un to aizsardzība traucē zemes īpašniekiem darboties.

Tātad - Latvijas brīnumpunts! Kāpēc brīnumputns? Zaļā vārna neapšaubāmi ir viens no skaistākajiem Latvijas putniem, nereti izraisījusi izbrīnu un apbrīnu no tiem cilvēkiem, kam laimējies šo putnu redzēt. Tomēr galvenokārt brīnumputns tāpēc, ka tas ir brīnums, ka zaļā vārna Latvijā vēl joprojām ir sastopama. No parastas sugas 20. gadsimta sākumā zaļā vārna bija kļuvusi par kritiski apdraudētu sugu līdz gadsimta beigām. "Kritiski apdraudēta" nozīmē par 50% lielāku varbūtību izmirt desmit gadu vai trīs paaudžu laikā. Kopš 1998. gada, kad sākām apzināt sugas stāvokli un rūpēties par tās aizsardzību, ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi un nomainījušās vairāk nekā trīs zaļo vārnu paaudzes, bet zaļās vārnas Latvijā joprojām dzīvo. Nu labi, protams, tas nav gluži brīnums, bet mērķtiecīga manu kolēģu (galvenokārt Edmunda Račinska un Ievas Mārdegas) darba rezultāts, pirmkārt, panākot dabas lieguma "Garkalnes meži" nodibināšanu, un visus šos gadus rūpējoties par drošām ligzdošanas vietām.

Igaunijā zaļās vārnas vairs neligzdo, Lietuvā ligzdo tikai 10-15 pāru (populācijas lielums dažādās valstīs atrodams šeit). Latvijas zaļo vārnu populācija arvien vairāk kļūst par saliņu sugas izplatības areāla ziemeļu nomalē. Tomēr šī ir ļoti būtiska saliņa, kas tad, ja tās iemītniekiem klājas labi, nākotnē var papildināt ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu zaļo vārnu populācijas (lasīt šeit).

Bet tas, cik labi klāsies Latvijas brīnumputnam, nav atkarīgs tikai no Edmunda un Ievas, bet arī no Tevis. Vai Tu piedalies?

sestdiena, 2015. gada 12. decembris

Cena kasē

Jau kādu laiku neesmu redzējis veikalos paziņojumus, kas skan apmēram: "Ja precei plauktā norādītā cena nesakrīt ar cenu kasē, cena kasē uzskatāma par pareizo," bet šie paziņojumi atkal nāca prātā, 11. decembrī piedaloties Elejas apkārtnes iedzīvotāju sarunā ar AS "Latvijas valsts meži".

Ieva no Elejas man pirmoreiz atrakstīja pērn maijā, lūdzot padomu, kā nosargāt mežus. Nedaudz aizrādot par manu pieeju rakstiem TVNET, Ieva rakstīja: "Būtu lieliski ja mēs, Latvijas iedzīvotāji un arī valsts iestāžu pārstāvji, varētu uzticēties viens otram. Utopiski, bet ja ar šādu attieksmi vērsīsimies pret citiem un mūsos būs pozitīvas gaidas, tad ar laiku tas kļūs par realitāti."

11. decembrī izrādījās, ka savstarpējas uzticības laiks, uz ko cerēja Ieva, vēl nav pienācis. Vairāki mežu nogabali no tiem, ko oficiālā vēstulē LVM bija solījuši necirst (tostarp it kā dabas aizsardzībai atvēlēti), nu ir nocirsti. Solījumu neturēšana tika LVM tradīcijās attaisnota ar kļūdām (kāds bija kādam piemirsis pateikt LVM vadības solīto), taču šoreiz tā netika pasniegta ar LVM vadībai raksturīgo labi trenēto pieklājību, bet ar visnotaļ augstprātīgu attieksmi, kas brīžiem robežojās ar rupjību (zemāka līmeņa darbinieki laikam tik bieži neapmeklē saskarsmes kursus).

Arī Elejas mežu gadījums apliecināja, ka LVM ieviestajai īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanas metodikai ir "caurumi", kam vērtīgi meži iziet cauri un tiek nolemti nociršanai. Šeit vairākus nogabalus nosargāja vien atkārtota pārbaude un Vides aizsardzības kluba ierosināti mikroliegumi.

Tomēr šis gadījums atklāja arī kādu jaunumu - izrādās, kartes, kas tiek apspriestas ar iedzīvotājiem un kurās parādītas dabas aizsardzībai atvēlētās platības, nav pareizas. Ievai paužot neizpratni par to, kāpēc nocirsti meži vairākās vietās, kas kartē skaidri redzamas kā dabas aizsardzībai atvēlētas platības, izrādījās, ka kartēs šīs platības netiekot attēlotas tik precīzi. Visi skaitļi gan esot pareizi.

Jā, LVM vadība apsolīja necirst. Jā, iedzīvotājiem rādītajās kartēs šeit bija paredzēts saudzēt mežu. Bet cena kasē ir pareizā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!