ceturtdiena, 2013. gada 18. jūlijs

Kā meža īpašnieki ministriju izjokoja

Pirms divām nedēļām internetā tika publicēta ziņa, ka meža īpašnieki esot definējuši kritērijus un nosacījumus atbalsta pasākumiem mežsaimniecībā Lauku attīstības programmai 2014.-2020.gadam (ziņa šeit). Tiem, kas nezina, paskaidroju, ka tas nozīmē noteikt pasākumus, kuru īstenošanai varēs saņemt Eiropas Savienības finansējumu.

Mani, protams, īpaši ieinteresēja pasākums "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Kā jau esmu minējis, būt atbildīgam un domāt par vidi ir mūsdienīgi, un, protams, arī mežu īpašnieki grib iet līdzi laikam. Vēl reizēm gadās, ka ES pārstāvji, redzot mūsu plānus Eiropas publiskās naudas tērēšanai, rauc uzacis un saka: "Pag, pag, vai tik jūs neesat par vidi aizmirsuši?" Bet te nu mums ir tieši videi veltīts pasākums. Paņemam naudiņu, īstenojam pasākumu un pēc tam varam teikt: "Redz, tik un tik naudiņas esam iztērējuši mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošanai." Jauki!

Mazāk jauki tad, ja lasām vairāk nekā tikai virsrakstu. Šī pasākuma mērķis ir "uzlabot privāto mežu ekosistēmu potenciālu, palielinot oglekļa piesaistes apjomu mežaudzēs, uzlabot to pielāgošanos klimata pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu sekas, kā arī paaugstināt zemes izmantošanas produktivitāti un rentabilitāti," kas arī pats par sevi it kā nav nekas slikts. Vienīgi man nav īsti skaidrs, kas ir "ekosistēmu potenciāls" (skan gan varen labi), un arī rentabilitātes un izmantošanas produktivitātes pieminēšana ekoloģijas kontekstā šķiet mazliet dīvaina.

Un tad nāk atbalstāmie pasākumi... Jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu audžu nomaiņa, valdošās koku sugas maiņa. Redzat ekoloģiju? Ir gan šim visam pasākumam arī jauki savirpināts paskaidrojošais teksts, kur minētas aktuālās frāzes "CO2 piesaistes apjomi", "pielāgošanās klimata pārmaiņām", "atjaunojamie dabas resursi", bet pat šajā jaukajā pamatojumā neatradīsiet vārdus "ekosistēma" vai "ekoloģija".

Šo visu lasot, iedomājos par skolēniem, kas reizēm izklaidējas, kaut kur sacerējuma vai refertāta vidū ierakstot kaut kādas blēņas, lai pārbaudītu, vai skolotājs visu uzmanīgi izlasa. Interestanti, ka Zemkopības ministrija šo visu ir ne tikai izlasījusi, bet arī uztvērusi nopietni un attīstījusi vēl tālāk. Ministrijas atsūtītajā pasākumu apraksta melnrakstā atbalstāmās aktivitātes ieguvušas jau konkrētāku formulējumu:

1) Jaunaudžu kopšana (sastāva kopšana mākslīgi un dabiski atjaunotās un ieaudzētās mežaudzēs) un atzarošana;
2) Mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa (ietver mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu neproduktīvu mežaudžu aizstāšanu ar produktīvām audzēm no ciršanas noteikumiem;
3) Valdošās koku sugas nomaiņa pāraugušās apšu un baltalkšņu audzēs

Pamatojumā atkal: "bla bla bla CO2 bla bla bla klimata pārmaiņas bla bla bla mežaudžu noturība..." Katrā ziņā skaidrs, ka mežu ekoloģisko vērtību var uzlabot, "novācot" no ekonomiskā viedokļa mazvērtīgas audzes un "pāraugušas" (jā, tas tāds vispārpieņemts jēdziens mežu ekoloģijā) apšu un baltalkšņu audzes. Nu, jā, dzīvo jau it kā visādi "žurki, peļi,vabuļi" tajos vecajos apšu mežos, bet to tak nevar salīdzināt ar ekosistēmas potenciālu, kāds ir godīgi iestādītai un labi izkoptai egļu jaunaudzei!

Atgriežoties pie salīdzinājuma ar skolēniem, ir skaidrs, ka šajā gadījumā viss referāts ir blēņas un tēmai atbilst tikai virsraksts. Droši vien nevienam īpaši nepatiktu apakšpasākumu nosaukt par "Citas lietas, kam gribam Eiropas naudu, bet ko nevaram salikt zem citiem virsrakstiem", tāpēc jāizlīdzas ar jaukajām un mūsdienīgajām frāzēm par ekoloģiju un ekosistēmām. Līdz šim jau bija zināms, ka intensīva uz kailcirtēm balstīta mežsaimniecība ir pareiza no klimata pārmaiņu viedokļa (mans komentārs par to šeit), bet tagad izrādās, ka tā palīdz arī uzlabot mežu ekoloģisko vērtību. Lieliski! Es tikai nesaprotu, kurš tagad ir stulbais skolotājs, kam tas viss būtu jāuztver nopietni.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru