trešdiena, 2011. gada 29. jūnijs

Iz Meža likuma grozījumu apspriešanas: Latvijā mežu būs vairāk

Nu jau ilgu laiku pamazām top grozījumi svarīgākajā normatīvajā aktā, kas regulē Latvijas mežu apsaimniekošanu - Meža likumā. Šobrīd plānotie grozījumi tiek apspriesti Saeimas izveidotā darba grupā. Skaidrs ir tas, ka šis darbs notiks vēl ilgi, un pateikt, kāds galu galā būs Meža likums, ir tik pat neiespējami, kā pateikt, kad grozījumi tiks pabeigti (jo, protams, ne jau darba grupa ir pēdējā instance, kurā likumprojekts tiks skatīts). Bet procesa gaitā gadās pa kādai interesantai vēsmai, ar kurām nagi niez padalīties...

Redz, piemēram, ja viss ies paredzamo ceļu, tad varam sagaidīt lēcienu (nevaru prognozēt, cik lielu) Latvijas mežu platībās, jo, lūk, kādi divi grozījumi apgrozās pašreizējā piedāvājumā:

1. Meža likums turpmāk varētu attiekties arī uz zemēm, kas ne Valsts meža dienesta, ne valsts kadastra reģistros pagaidām neparādās kā mežs, bet uz kurām vismaz 0,5 hektāru platībā izveidojusies mežaudze.

2. Mežs turpmāk varētu būt "ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus..."

Par pirmo punktu nav īsti, ko piebilst - pilnīgi loģiski, ka vietas, kur reāli aug mežs, būtu jāpieskaita mežam. Otrais punkts arī ir loģiski pamatots - meža definīcija Latvijas Meža likumā tiek saskaņota ar starptautisko meža definīciju. Skaidrības labad jāpiebilst, ka saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Meža likumu par mežu uzskata vietas, kur koki var sasniegt vismaz septiņu metru augstumu.

Nezinu, vai kāds var tagad pateikt konkrētus skaitļus, bet skaidrs ir tas, ka meži pēc jaunās definīcijas iebrauks iekšā teritorijās, kas pašlaik skaitās purvi, tā samazinot purvu aizsargjoslas un, kā jau minēju kopējās mežu platības (un koksnes apjoms!) Latvijā palielināsies, un likumsakarīgi - gan aizsargjoslu pārbīde, gan kopējās mežu platības palielināšanās nozīmē to, ka... būs vairāk, ko cirst. Bet ne jau piecmetrīgas purva priedītes kāds cirtīs - uz šo kociņu rēķina būs pieejams lielāks apjoms lielo koku.

Kā jau teicu, nevar vēl zināt, kas no grozījumiem Meža likumā galu galā iznāks, bet, tā kā abi minētie punkti ir visnotaļ pamatoti, tie visticamāk arī tiks saglabāti. Tad nu esam gatavi tam, ka mežu platības Latvijā palielināsies, un paturam prātā, ka:

1. Patiesībā jau nekas palielinājies nav, un platības pieaugums ir rotaļāšanās ar skaitļiem un definīcijām, nevis kādas plānveidīgas darbības sekas.
2. Reāli neizmantotas koksnes apjoma pieskaitīšana kopējam koksnes apjomam valstī nedrīkstētu kalpot par ieganstu ciršanas apjomu palielināšanai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru